Treningsavgiften skal dekke seriespill (avgifter), cuper, dommerutgifter, dommerutdanning (kurs, utstyr, etc), drakter, baller/vester/kjegler/etc. og trener- og lederutdanning for klubbens ulike lagapparat.


5 - 9  år  (ikke seriespillende lag) 550,-

8 - 13 år (seriespillende lag) 1250,-

Ved eventuelle utfordringer tar man kontakt med fotballstyret, og i fellesskap finner vi alltid en løsning.

Medlemskontigent til klubben på 350,- (familiemedlemskap 700,-) kommer i tillegg. Medlemskontigenten dekker bl.a forsikring av den enkelte spiller. 

Innmelding på www.minIdrett.no