Leder

Hanne Lindsveen
fotball@haga-if.no
Tlf: 95 82 28 17
 • Lede fotballstyremøter

 • Ansvarlig for FIKS (i samarbeid med laglederkontakt)

 • Ansvar for hjemmekamplister, dommer- og kioskvaktlister (i samarbeid med kioskansvarlig)

 • Deltar som Hagas representant i Team Nes.

page1image23151168 page1image23160000 page1image23153088 page1image23163456

Nestleder

Thomas Ekman Håkonsen
t.hakons1@gmail.com
Tlf: 911 94 522
 • Stedfortreder ved leders fravær

 • Delta på hovedstyremøter

 • Følge opp trenere med kurs og samlinger.

   

Styremedlem - sekretær

Hanne Fossum
hanne_fossum@hotmail.com
Tlf: 95 11 59 59
 • Innkaller, i samarbeid med leder til styremøter.

 • Føre referat fra fotballens styremøter.

   

Styremedlem - laglederkontakt og materialforvalter

Ida Grasmo
idab_@hotmail.com
Tlf: 40 10 38 98
 • Ansvar for alt av innkjøp til fotballgruppa.

 • Fungerer som et kontaktpunkt mellom lagledere og styret.

 • Ansvarlig for FIKS (i samarbeid med leder).

   

Styremedlem – rekrutterings- og dugnadsansvarlig

Elina Mamutova
elina1606@gmail.com
Tlf: 94 17 14 94
 • Henter inn info om hva som må gjøres på dugnader fra anleggsgruppa.

 • Leder gjennomføringen av dugnadene.

 • Kontaktperson i forbindelse med dugnader.

 • Forfatte og formidle informasjonsskriv ved oppstart av nye lag.

 • Organisere 6-års cup

   

Styremedlem - Kioskansvarlig

Ann Helen Buskenes Estenstad
ann.Helen.buskenes@me.com
Tlf: 92 83 99 09
 • Ansvar for innkjøp av varer til kiosken og sørge for at det er varer tilgjengelig i kiosk.

 • Utarbeide kioskvaktlister.

 • Lage rutiner/beskrivelser for kioskvaktene.

 • Utarbeide vaskelister.

 • Lage rutiner/beskrivelser ifht vasking.

   

Personer som innehar ansvarsroller i fotballgruppa, uten å være representanter i fotballstyret:

Ansvarlig for Tine Fotballskole

Michelle Cecilie Sværen Robin Andre Sværen
 • Organisering av Tine Fotballskole.

Dommerkontakt

Conny Hagen
 • Følger opp klubbdommerne i Haga IF.

Jenteansvarlig

Susann Heiberg
 • Følger opp jentelagene i klubben.