Romerike Sparebank Arena (RSA) er en ny moderne idrettshall som driftes av Haga Idrettsforening. En arena for idretts- og treningsglede, for unge og voksne, gjennom organisert idrett og fritrening i styrketreningsrommet - STERK. 

STERK har et styrketreningsrom som er utstyrt med moderne treningsapparater med rom for å skape treningsglede. I naborommet er det tilrettelagt for gruppe- og spinningtimer. Adgang med moderne nøkkelchipper for enkel tilgang til STERK.

Ta kontakt med oss for innmelding i STERK

E-post: rsa@haga-if.no

Utover dette inneholder hallen fullskala håndball- og basketballbane, mulighet for 3-baneinndelinger, volleyball, kiosk, 4 garderober, 1 x 4 enkeltgarderober (trener/dommer), mm.

Betjent åpningstid mandag til torsdag mellom kl.17:00 til kl.22:00.

 

Planløsning

  1. etg: Inngang/Foaje, resepsjon, kiosk, toaletter, garderober, hallområde, lager, trapper, heis.
  2. etg: Styrketreningsrom - STERK, toalett, flerbruksrom, tribune, klubbrom/kontor/møterom, trapper, heis.

Halltider avklares med Driftsleder Romerike Sparebank Arena.

Kontakt Driftsleder på rsa@haga-if.no / tlf. 915 80 413 hvis du har spørsmål.

Besøksadresse: Skredderstuvegen 15, 1929 Auli, Nes kommune.

Kommunal parkering i henhold til gjeldende bestemmelser.