Som medlem av STERK har man mulighet til å bestille Basis+ abonnement. Dette abonnementet inkluderer gruppetimer. For å bli medlem eller endre ditt medlemskap til Basis + KLIKK HER

Kalenderen vil være oppdatert med dato, tidspunkt og type gruppetime til enhver tid.

> Klikk her for bestilling av gruppetimer <