Klubben

Status for Haga IFs arbeid med idrettshall på Auli

Haga IFs videre planlegging av hall avhenger nå først og fremst av at Nes kommune stiller tomt til rådighet. Hvis Haga IF skal få Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning for en hall, forutsetter dette at hallen bygges på tomt med leieavtale på minst 30 år.
Les mer

Enklere betaling av kontigent og treningsavgift

Haga IF har inngått samarbeid med Superinvite om løsning for å betale inn medlemskontigent og treningsavgift.
Les mer