Treningsavgiften skal dekke seriespill (avgifter), cuper, dommerutgifter, dommerutdanning (kurs, utstyr, etc), drakter, baller/vester/kjegler/etc. og trener- og lederutdanning for klubbens ulike lagapparat.

  • Ikke seriespillende lag 600,-
  • Seriespillende lag 1400,-

Lisens

Fra og med det året man fyller 13 år, må spilleren betale lisens for å kunne delta i serie-/cupspill. 
Lisensen betales til Norges Håndballforbund.

Lisensordningen er mer enn bare en forsikringsordning. Forsikringen er en gode som følger med ordningen. Lisensplikten er hjemlet i Lov for Norges Håndballforbund og reglement for lisens og deltagerberettigelse. Lisensordningen ble opprettet i NHF på Håndballtinget i 1989 og har gjennom årene bidratt til utvikling av håndballidretten i tillegg til å dekke forsikringspremie.

Vær oppmerksom på at en lisensforsikringen ikke bare er relatert til kamp. Den dekker også skader som oppstår på trening, og derfor er det viktig av den betales før 1. september./1. Januar

Kostnaden for lisens er avhengig av hvilken forsikringsavtale som velges - Lise eller Lise pluss.
For en nærmere orientering omkring lisenser henvises til Norges Håndballforbunds lisenssider.

Les mer om Forsikringsbevis og vilkår

Ved eventuelle utfordringer tar man kontakt med håndballstyret, og i fellesskap finner vi alltid en løsning.

Medlemskontigent til klubben på 350,- (familiemedlemskap 700,-) kommer i tillegg. Medlemskontigenten dekker bl.a forsikring av den enkelte spiller. 

Innmelding på www.minIdrett.no