Turene ble i begynnelsen forsøkt tilrettelagt med tanke på mennesker i alle aldre - både barn og voksne. Erfaringen viste seg etter hvert at det kun en sjelden gang deltok barnefamilier, men at majoriteten av deltakerne var fra ca 40 år og oppover - med andre ord mennesker som hadde tid til seg selv og ikke var opptatt med camping-/hytteliv eller barnas aktiviteter i helgene. De fleste turene ble derfor etter hvert tilrettelagt for mer voksne deltakere, med forsøk på mer familievennlige turer innimellom.

Ryggsekkturene har hele tiden hatt godt oppmøte med et gjennomsnittlig deltakertall på ca. 20 personer per tur. Unntaket er en tur i 2011 der det, grunnet mye regn denne dagen, kun møtte opp én deltaker. Turen ble likevel gjennomført, og turleder Per Øvren kunne melde om en trivelig runde til tross for at værgudene denne gangen ikke spilte på lag med arrangøren. Det skal også nevnes at det har vært turer der det har vært med noe over 30 deltakere.
Alle turene har hatt historiske innslag i større eller mindre grad. Gruppa har gjennomført to turer knyttet til lokale slipp-plasser og frakting av våpen under krigen. Turen langs Glomma fra Rånåsfoss mot Blaker har vært så populær og etterspurt at den har blitt arrangert hele tre ganger i løpet av Ryggsekkturenes historie. I tillegg har det vært flere turer til gamle boplasser i bygda. Det har også blitt arrangert tur med innslag fra orienteringsgruppa, der det var opplæring i kart og kompass.
 
Det er karer fra den gamle, gode garde som har vært turledere. Per Øvren er allerede nevnt, men andre kjentfolk har vært Kåre Finholt, Odd Skaret, Bjørn Haugerud og Jon Hilmo. I tillegg så har Ove Antonsen fra Hvam bidratt på mange av turene med sin enorme kunnskap om lokalhistorie, geografi og geologi. Det har også vært med andre ”gjesteledere” som har kommet med spesiell informasjon angående temaet/området for turen.