Haga IF har i dag 3 bygninger eller lokaler som vi er eier/medeiere i.

Klubbhuset og garasjeanlegg (med styrerom og kontor i 2.etg.) som ligger på stadion og Haga Samfundshus som foreningen eier sammen med Udnes arbeiderforening. Lokalene er i dag i flittig bruk både av foreningen selv, men leies også ut til mange forskjellige arrangementer.

Våre tilgjengelige lokaler er

Klubbhuset Haga Stadion

Styrerom Haga stadion

Haga Samfundshus