Medlemskap

Alle som ønsker å bedrive idrett i Haga IF må betale en årlig medlemskontingent til Haga IF. Kontingenten går til klubben. Det skal kun betales èn kontingent per år, per person. Driver du f.eks både med fotball og håndball betaler du bare medlemskontingenten èn gang per år.

Priser

  • Medlemskontingenten i Haga IF koster i 2021 kr 350.- pr person
  • Støttemedlemskap koster kr 250.-
  • Familiemedlemskap koster kr 700.- (inntil 7 personer)

Treningsavgift

I tillegg til medlemskap må alle aktive betale en treningsavgift. Denne går direkte til gruppen og dekker forsikring for spilleren, betaling for trenere, utstyr og kunstgressavgift (Team Nes spillere). Treningsavgiften settes av de forskjellige gruppene hvert år og variere fra idrett til idrett. Er du aktiv innenfor flere forskjellige idretter må du betale treningsavgift til hver av de forskjellige gruppene.

Bli medlem
Foreldre/ foresatte bes om å registrere seg og sine barn som medlem via Spond Club.

Registrer deg/ditt barn som medlem