Medlemskap

Alle som ønsker å bedrive idrett i Haga IF må betale en årlig medlemskontigent til Haga IF. Kontigenten går til klubben. Det skal kun betales èn kontigent per år, per person. Driver du f.eks både med fotball og håndball betaler du bare medlemskontigenten èn gang per år.

Priser

  • Medlemskontigenten i Haga IF koster i 2017 kr 350.- pr person
  • Støttemedlemskap koster kr 250.-
  • Familiemedlemskap koster kr 700.- (inntil 7 personer)  

Treningsavgift

I tillegg til medlemskap må alle aktive betale en treningsavgift. Denne går direkte til gruppen og dekker forsikring for spilleren, betaling for trenere, utstyr og kunstgressavgift (Team Nes spillere). Treningsavgiften settes av de forskjellige gruppene hvert år og variere fra idrett til idrett. Er du aktiv innenfor flere forskjellige idretter må du betale treningsavgift til hver av de forskjellige gruppene.

Treningsavgifter for fotballspillere i Haga IF og Team Nes

Treningsavgifter for håndballsesongen 2017/2018

Søk om medlemskap i Haga IF

Spørsmål:

For eventuelle spørsmål vedrørende medlemskap og treningsavgifter, ta kontakt med oss. For innmelding send en epost til kasserer@haga-if.no

  • Hovedstyret : leder@haga-if.no 
  • Fotballstyret : fotball@haga-if.no  
  • Håndballstyret : handball@haga-if.no