Administrasjonen 

Tittel

Navn

E-post

 

Kontormedarbeider

Tonje Merethe Hilmarsen

Send e-post

Kasserer

Bente Kværnes

Send e-post

 

Hovedstyret 

Tittel

Navn

E-post

 

Styrets leder

Robin Sværen

Send e-post

 

Nestleder

Hanne Stavik

Send e-post

 

       

Styremedlem

Erik Kristiansen

Send e-post

Styremedlem

Nina Hultquist

Send e-post

Styremedlem

 

 

Styremedlem

   

Vara

Marius Nærby

Send e-post

 

Gruppeledere har nå også møteplikt og stemmerett i hovedstyret. 

Fotballstyret: Haga Idrettsforening (haga-if.no)

Håndballstyret: Haga Idrettsforening (haga-if.no)