Administrasjonen 

Tittel

Navn

E-post

 

Kontormedarbeider

Tonje Merethe Hilmarsen

Send e-post

Kasserer

Bente Kværnes

Send e-post

 

Hovedstyret 

Tittel

Navn

E-post

 

Styrets leder

Egil Hauge

Send e-post

 

Nestleder

Hanne Stavik

 Send e-post

 

Styremedlem

Daniel Sørensen

Send e-post

Styremedlem

Dag Tørnby

Send e-post

Styremedlem

Christine Hope

Send e-post

Styremedlem

Lars Erik Ottershagen

Send e-post

Vara

Odd Vinje

Send e-post

Vara

Robin Andre Sværen

Send e-post