Team Nes skal være et samlingspunkt for ungdommen som ønsker å spille fotball på alle nivåer, både bredde og elite, hvor det er mulig. De ønsker å beholde flere aktive i organisasjonene over lengre tid. Miljøet skal både fremme gode holdninger til lagmiljø og til personlig utvikling av spillere.

Uten dette samarbeidet ville det ha vært umulig å stille et 11´er-lag i alle årklasser for de 3 fotballklubbene alene da tilgangen på spillere er for liten.

Målsetting

Team Nes er et samarbeid mellom Raumnes & Årnes IL, Hvam IL og Haga IF innen ungdomsfotballen i Nes. Vi stiller lag i alle årklasser fra Gutter/Jenter 13 år og opp til junioralder og damer.

Vi skal være et samlingspunkt for ungdommen som ønsker å spille fotball på alle nivåer, både bredde og elite, hvor det er mulig. Vi ønsker å beholde flere aktive i organisasjonene over lengre tid. Miljøet skal både fremme gode holdninger til lagmiljø og til personlig utvikling av spillere.

Team Nes sine hjemmesider >