Leder

Hanne Lindsveen
fotball@haga-if.no
Tlf: 95 82 28 17

 • Møteplikt og stemmerett i hovedstyret
 • Lede fotballstyremøter
 • Ansvarlig for FIKS (i samarbeid med laglederkontakt)
 • Ansvar for hjemmekamplister, dommer- og kioskvaktlister (i samarbeid med kioskansvarlig)
 • Deltar som Hagas representant i Team Nes.page1image23163456

Nestleder

Anders Estenstad

aestenstad@outlook.com

Tlf: 97753050

 • Trenerveileder
 • Stedfortreder ved leders fravær
 • Delta på hovedstyremøter

Styremedlem - sekretær

Hanne Fossum
hanne_fossum@hotmail.com
Tlf: 95 11 59 59

 • Innkaller, i samarbeid med leder til styremøter.
 • Føre referat fra fotballens styremøter.

Styremedlem - laglederkontakt og materialforvalter

Ida Grasmo
idab_@hotmail.com
Tlf: 40 10 38 98

 • Ansvar for alt av innkjøp til fotballgruppa.
 • Fungerer som et kontaktpunkt mellom lagledere og styret.
 • Ansvarlig for FIKS (i samarbeid med leder).

Styremedlem – rekrutterings- og dugnadsansvarlig

Elina Mamutova
elina1606@gmail.com
Tlf: 94 17 14 94

 • Henter inn info om hva som må gjøres på dugnader fra anleggsgruppa.
 • Leder gjennomføringen av dugnadene.
 • Kontaktperson i forbindelse med dugnader.
 • Forfatte og formidle informasjonsskriv ved oppstart av nye lag.
 • Organisere 6-års cup
 • Cupansvarlig

Styremedlem - Kioskansvarlig

Ann Helen Buskenes Estenstad
ann.Helen.buskenes@me.com
Tlf: 92 83 99 09

 • Ansvar for innkjøp av varer til kiosken og sørge for at det er varer tilgjengelig i kiosk.
 • Utarbeide kioskvaktlister.
 • Lage rutiner/beskrivelser for kioskvaktene.
 • Utarbeide vaskelister.
 • Lage rutiner/beskrivelser ifht vasking.

 Styremedlem 

Øyvind Solberg 

oyvindsolberg@hotmail.com

Tlf: 94498649

Personer som innehar ansvarsroller i fotballgruppa, uten å være representanter i fotballstyret:

Ansvarlig for Tine Fotballskole

Michelle Cecilie Sværen & Robin Andre Sværen

 • Organisering av Tine Fotballskole.

Dommerkontakt

Conny Hagen

 • Følger opp klubbdommerne i Haga IF.

Jenteansvarlig

Susann Heiberg

 • Følger opp jentelagene i klubben.
Trenerkoordinator
 
Anders Estenstad
 • Følge opp trenere i klubben
 • Arrangere trenerforum
 • Organisere trenerkurs for nye og nåværende trenere
 • Arbeide med sportsplan (revidering)