Leder
Hanne Lindsveen
fotball@haga-if.no
TLF: 95 82 28 17

 • Lede fotballstyremøter
 • Delta på hovedstyremøter
 • Ansvarlig for FIKS (i samarbeid med laglederkontakt)
 • Ansvar for hjemmekamplister, dommer- og kioskvaktlister (i samarbeid med kioskansvarlig)
 • Deltar som Hagas representant i Team Nes.

Nestleder 
Thomas Ekman Håkonsen
tine.fotballskole@haga-if.no
Tlf: 911 94 522

 • Stedfortreder ved leders fravær
 • Ansvarlig for Tine fotballskole
 • Følge opp trenere med kurs og samlinger.

Styremedlem - sekretær og rekrutteringsansvarlig
Silje Myrdal
silje_myrdal@hotmail.com 
Tlf: 98 40 70 91

 • Innkaller, i samarbeid med leder til styremøter.
 • Føre referat fra fotballens styremøter.
 • Forfatte og formidle informasjonsskriv ved oppstart av nye lag.

Styremedlem - laglederkontakt og materialforvalter
Ida Grasmo
Idab_@hotmail.com 
Tlf: 40 10 38 98

 • Ansvar for alt av innkjøp til fotballgruppa.
 • Fungerer som et kontaktpunkt mellom lagledere og styret.
 • Følger opp laglister.

Styremedlem - dugnadsansvarlig
Donatas Gusauskas

 • Henter inn info om hva som må gjøres på dugnader fra annleggsgruppa
 • Leder gjennomføringen av dugnadene.
 • Kontaktperson i forbindelse med dugnader.

Styremedlem - Kioskansvarlig
Ann Helen Buskenes Estenstad
Ann.Helen.buskenes@me.com 
Tlf: 92 83 99 09

 • Ansvar for innkjøp av varer til kiosken og sørge for at det er varer tilgjengelig i kiosk.
 • Lage rutiner/beskrivelser for kioskvaktene.

Styremedlem - Team Nes kontakt
Odd Arne Valberg

 • Deltar som Hagas representant i Team Nes.
 • Møter på fotballgruppas styremøter og informerer fotballstyret om Team Nes.

 

Personer som innehar ansvarsroller i fotballgruppa, uten å være representanter i fotballstyret.

Dommerkontakt
Conny Hagen

 • Følger opp klubbdommerne i Haga IF.

Jenteansvarlig
Susann Hagen

 • Følger opp jentelagene i klubben.