Tabellen under viser også dommer og kioskvakt/vaskevakt.