Treningsavgiften skal dekke treninger gjennom hele året (inne/ute) og skal dekke bl.a. vedlikehold av baner og anlegg, gressklipping, slitasje, etc., forsikring (lagsforsikring), Seriespill (avgifter), Dommerutgifter, Dommerutdanning (kurs, utstyr, etc), Drakter, Baller/vester/kjegler/mål/etc., Renhold, Leiekostnader klubbhus, Trener og lederutdanning for klubbens ulike lagapparat.

Alle må betale medlemskontigent kr. 350,- pr. år.

 

Treningsavgift 2021
    Treningsavgift inkl. kunstgressavg.a 2000.- TOTAL inkl. medlemskonting.
3`r 6-7 år 700.-   1050.-
5`r (seriespillende) 8-9 år 1 350.-   1 700.-
7`r og 9`r (seriespillende) 10-11 år 1 600.-   1 950.-
Team Nes 13-14 år 1 600.- 3 600.- 3 950.-
Team Nes 15-16 år 1 900.- 3 900.- 4 250.-
Team Nes 17-19 år 2 200.- 4 200.- 4 550.-
Senior 2 200.-   2 550.-
Fritak for treningsavgift 2019
Det gis fritak for roller i Haga IF og Team Nes etter følgende regler:
HAGA IF
Fotballstyret gir fritak fra 1-ett barn.
Hovedlagleder gis 50% fritak for 1-ett barn.
Trener med kurs gis 50% fritak for 1-ett barn.
Alle dommere som ikke er spillere må betale støttemedlemskap.
Alle aktive dommere må betale medlemskap.

TEAM NES
Hovedlagleder for lag i Team Nes gis 50% fritak for 1-ett barn på laget.
For trenere i Team Nes gjelder det som til enhver tid står i kontrakten.
Representanter for fotballstyret, Team Nes SU og SG gis fritak for 1-ett barn.
Det gis ikke fritak for kunstgressavgift.
Alle må være min. støttemedlem i HAGA IF.

Alle seriespillende lag fra 8-12 år får treningsdress.

Konto nr 1321.16.05035

Alle spillere som skal delta under treninger eller kamper, skal ha betalt avgift - dette grunnet forsikring blant annet. Ved eventuelle utfordringer tar man kontakt med fotballstyret, og i fellesskap finner vi alltid en løsning.