S2S treningsøkta
For nyttige treningstips og øvelsesbank

Oppvarmingsøvelser
Mere spill på "harde" kunstgressbaner medfører skader, viktig med skikkelig oppvarming.

Haga lag reg. på AFK
Her finner man alle Haga lag og deres kamper.

Regler barnefotballen
Oppdaterte pr. mars 2017

Fotballskade
Melde skade.

FIKS - innlogging
Registrer spillere før kamp (fra 13 år til senior)

Omberamming / Flytting av kamp
Flytte kamper må gjøres via kretsen, slik at banen blir synlig brukt for alle!