Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.
 
Haga IF har alle fasiliteter og utstyr for å drifte barneidrett.  Etter flere forsøk de siste årene har vi allikevel ikke lykkes med å etablere en stabil gruppe. Barne/allidrett er i hovedsak tuftet på foreldre som instruktører og er det noen som føler seg kallet ønsker vi at du tar kontakt.

Bli medlem
Foreldre/ foresatte bes om å registrere seg og sine barn som medlem via Spond Club.

Registrer deg/ditt barn som medlem