Leder
Per Rune Holmøy
406 48 944
per@haga-if.no

Oppgaver:
Møte i hovedstyret, Møte med kommunen, Delegere oppgaver / holde i trådene, Hovedansvarlig for årsavslutningen

Nestleder (dommeransvarlig/kontakt)
Marianne Dahle Sandbakk
482 84 684
marianne@haga-if.no

Oppgaver:
Klubbens dommerkontakt mot kretsen / RØN, Dommeransvarlig i klubben, Holde orden med påmeldinger til serie/cuper. 

Styremedlem (sekretær):
Kathrine Sandnes
916 67 659
kathrine@haga-if.no                                                                                                                                  

Oppgaver: Sørge for at lisens blir betalt. Skrive møtereferat

Styremedlem (materialforvalter):
Thomas Holmøy
99 59 59 10
tholmo@online.no

Oppgaver:
Ansvaret for at lagene får det materiellet de trenger, Ansvaret for at lagenes sponsoravtaler er oppdatert, Administrere og organisere klubbens dugnader

Styremedlem (sportslig ansvarlig)
Ikke besatt

 

Oppgaver:
Ansvaret for at lagene får tildelt treningstider, Organisere kursing, Klubbens kontaktperson mot kretsen på disse tingene

Styremedlem ("controller")
Kate Nørve
905 79 810
kate@haga-if.no

Oppgaver:
Sørge for at alle lagene leverer ajourførte lister, Kontakt direkte mot hovedstyrets kasserer Bente Kværnes, Kontrollere at alt som skal faktureres ut, blir fakturert til riktig tid.