Leder 
Per Rune Holmøy
406 48 944

pholmoe@online.no

Oppgaver:
Møte i hovedstyret, Ansvaret for at lagenes sponsoravtaler er oppdatert. Møte med kommunen, Delegere oppgaver / holde i trådene, Hovedansvarlig for årsavslutningen

Nestleder (medlemsansvarlig/påmeldinger)
Marianne Dahle Sandbakk
482 84 684
marianne.dahle@bohus.no

Oppgaver:

Sørge for at alle lagene er registrert i KlubbAdmin og SportsAdmin. Behandler overganger og lisenser. Melder opp lag i serien, cuper, Loppetassen og Minirunder. Stedfortreder for leder. 

Styremedlem (sekretær):
Kathrine Sandnes
916 67 659
sandneskathrine@gmail.com                                                                                                                                 

Oppgaver: Skrive møtereferat. Kalle inn til styremøte. Ansvarlig for premier

Styremedlem (sportslig ansvarlig):
Thomas Holmøy
99 59 59 10
tholmo@online.no

Oppgaver:
Ansvaret for at lagene får tildelt treningstider, Organisere kursing, Klubbens kontaktperson mot kretsen på disse tingene

Styremedlem (arrangementsansvarlig)
Siv Mona Holmøy

980 01 334

sivh@viken.no

Oppgaver:
Tildele, samt administrere arrangementene til håndballgruppa

Styremedlem (dommerkontakt)

Kristine Sofiedal 

47 41 70 11

ksofiedal@gmail.com

Klubbens dommerkontakt med kretsen / RØN. Dommeransvarlig i klubben. Betale dommere-regninger 

Styremedlem (materialforvalter)
Kate Nørve
905 79 810
kate@hagan.no

Oppgaver:
Ansvaret for at lagene får det materiellet de trenger