I neste uke er det 45 år siden Haga IF åpnet lysløypa. Dette ble omtalt med en notis i Arbeiderbladet. (Arbeiderbladet 23.02.1972. Kilde: Nasjonalbiblioteket).

Opprinnelig gikk lysløypa fra Haga Samfundshus, langs evja og opp på "platået" sør for dagens stadionanlegg, der løypa også går i dag. Derfra gikk den ned i bekkefaret som går på østsiden av dagens stadionanlegg og opp til vegen som i dag heter Aulibråten, like før der denne vegen går ut på Øvre Hagaveg. I bekkefaret opp mot Aulibråten gikk kloakkvannet fra nærliggende områder åpent i bekken, så det kunne være en interessant odør i luften under skiturer på den strekningen.

Det ble nedlagt 293,5 dugnadstimer for å få anlagt løypa. Haga IFs legendariske langdistanseløper i ski og friidrett på 1970-tallet, Elmar Bratlie, sto alene for 110 dugnadstimer. Anleggskostnaden var på 35.000 kroner.

Lysløypetraseen har vært endret flere ganger, og er i dag en sløyfe på noe under 2 km med utgangspunkt i Haga Stadion.