Verv som er på valg står listet opp nederst i teksten.

Som leder av Haga Idrettsforening er jeg glad for at så mange barn og unge i området vårt deltar i idrett. Det gleder meg også at mange foreldre stiller opp og ønsker å ta del i barnas organiserte fritidsaktiviteter. Jeg mener idrett og fysisk aktivitet er viktig av flere grunner. Først og fremst er sport gøy! Sport på sitt beste gir økt følelse av mestring, og lagsport fremmer sosiale fellesskap. Det er morsomt når vi som gruppe – enten det er på fotball- eller håndballaget, eller i en annen sport – greier å gjøre hverandre gode. Det er det «Godfotteorien» til den gamle sluggeren Nils Arne Eggen handler om; du blir god ved å gjøre andre gode. For meg er det åpenbart at det er en lærdom barna vil ha nytte av når de går videre på skole og videre inn i arbeidslivet. De beste arbeidsplassene er dem der de ansatte drar lasset sammen.

Fysisk aktivitet har to komponenter; en fysisk, og en psykisk eller mental. At mosjon er godt og sunt for kroppen, har det stort sett alltid vært enighet om. I Norge og i Vesten for øvrig ser vi dessverre en økende tendens til at barn er mindre i bevegelse enn før. Mer TV-spill i sofaen hjemme og mer stillesitting passiviserer for mange. Ifølge Helsedirektoratet blir flere og flere barn overvektige. For noen spiller genetiske faktorer inn. For andre er usunn overvekt et resultat av mangel på aktivitet. I kombinasjon med et balansert kosthold er regelmessig fysisk aktivitet anbefalt som det beste virkemiddelet for å forbedre den fysiske formen. Trim gjør oss bedre rustet til å mestre hverdagens krav og utfordringer. 

Nulltoleranse mot mobbing

La meg i denne sammenhengen være krystallklar: I Haga skal det være rom for absolutt alle, uansett fysiske forutsetninger. Vi har nulltoleranse mot mobbing og aksepterer ikke noen form for erting. Barn har ulike fysiske utgangspunkt, og vårt soleklare mål er å være en inkluderende bevegelse. Hagas visjon er at hvert barn som deltar på våre lag skal komme styrket ut av det. Vi har et mål om å bygge selvtillit hos barna. Lykkes vi med det, har vi bidratt til å gi ungene et springbrett for videre utvikling, også for livet utenfor idretten. For det er det dette handler om. Knapt en promille av barna som er innom idrettsforeningen vår ender opp som toppidrettsutøvere. Haga skal være en breddeklubb i ordets beste forstand; til oss kan barna komme som de er og bli møtt med respekt. Hvis barna når de vokser seg eldre kan si at i Haga var det fint å være, da er jeg mer enn fornøyd.

Forskningen er også tydelig på at fysisk aktivitet henger uløselig sammen med barnas psykiske helse. Effekten av regelmessig fysisk aktivitet som forebyggings- og behandlingsmetode er vitenskapelig godt dokumentert ved enkelte former for psykiske problemer og lidelser, ifølge en artikkel på helsenorge.no. Oppsummert konkluderer forskningen med at trim og mosjon påvirker humøret, gir ny energi, reduserer stress, demper angst og depresjon og gir bedre søvn. Alt dette er viktig for ungene våre, som skal prestere hver dag på Auli skole, på Framtun og på Årnes. 

Negative kommentarer

Det er oppløftende at foreldre flest ser det som helt naturlig å følge opp og være til stede på barnas aktiviteter, uavhengig av om ungene satser på idretten eller ikke. Jeg tror foreldrene ser på idretten som en fin læringsarena for barna, der de lærer verdier som utholdenhet, det å yte under press og å samarbeide med andre. Mange ser nok også idretten som et vern mot farene som truer der ute. Det være seg alkohol, narkotika eller annet vi ønsker at barna skal holde seg borte fra.

Jeg vil berømme Haga- og Aulifolket for engasjementet som er vist den siste tiden. Veldig mange kaster seg inn i debatten om skolestruktur, kommunesammenslåing, togstasjon (er) og utbygging og nybygging her sør i Nes. Vi i Haga IF har også fått mange tilbakemeldinger på jobben som er gjort for å få en hall til området. Det har vært en blanding av både positive og negative tilbakemeldinger. De negative kom som en følge av at vi i etterkant av vår dialog med administrasjonen i fjor sommer valgte å gå ut med en ærlig og faktabasert statusoppdatering. Vi var optimistiske med tanke på å få til en hall, men sa som sant var at vi manglet både tilstrekkelig med økonomiske ressurser og nok folk som kunne drive prosessen videre. Vi måtte tåle å høre at Haga var for trege og at vi viste for lite initiativ. Både på facebook og gjennom leserinnlegg i Raumnes ble de frivillige i Haga IF beskrevet som tafatte. Som om vi bare satt på gjerdet og ventet på at hallen på magisk vis skulle reise seg. Jeg legger ikke skjul på at slike karakteristikker gikk inn på både meg og flere andre som bruker mye av vår dyrebare tid til dette høyst frivillige arbeidet. For de som ikke vet hvor tidkrevende det kan være å bekle et verv eller en rolle rundt et lag, når du samtidig skal sjonglere mellom jobb og øvrig familieliv, kan jeg forsikre om at det går med adskillige sene kvelder, netter og helger. Vi gjør dette fordi vi tror på de verdiene jeg har nevnt over. Vi har et genuint og ektefølt ønske om det beste for klubben og nærmiljøet vårt. Samtidig er det viktig å presisere at frivillig arbeid i Haga IF også er givende, sosialt og meget inspirerende.

Meld deg til tjeneste

Jeg skjønner at folk er utålmodige etter å få til en hall på Auli. Og la det ikke være tvil; Haga IF er like utålmodig. I kjølvannet av debatten om hall har nå heldigvis flere meldt seg til tjeneste for klubben i vårt hjerte. Gruppen som jobber med hallprosjektet er nå økt med over 100 prosent. Det er helt strålende. Flere hoder og hender i arbeidet med hallen betyr at vi nå kan holde trykket oppe, ved siden av alle andre oppgaver Haga IF sysler med. Et idrettslag som Haga er selvfølgelig helt avhengig av et tilstrekkelig antall frivillige. Behovet vokser stadig, fordi kravene fra så vel idrettskretsene, forbundene og samfunnet generelt øker i takt med tiden.

Haga IF avholder årsmøte i slutten av mars. Jeg oppfordrer folk til å kjenne sin besøkelsestid. Alle som er tilknyttet klubben på et eller annet vis, uansett bosted, bør stille seg til disposisjon. Det er flere verv i hovedstyret som må bekles, men også i undergruppene. For å kunne fortsette den gode jobben som gjøres i klubben, trenger vi folk i styrene. Ta kontakt med noen i klubben og meld deg. Finnes det i det hele tatt noe mer meningsfullt å bruke tiden på, enn å bidra til at ungene på Auli og Haga får et fullverdig tilbud som så til de grader fremmer deres fysiske og psykiske helse? 

Jeg mener nei. 

- Thomas Ekman Håkonsen, leder i hovedstyret Haga Idrettsforening

 

Verv på valg

Hovedstyret

 • Lederverv 
 • Sekretær 
 • Styremedlem 
 • Styremedlem 

Fotballstyret

 • Lederverv
 • Styremedlem (Team Nes kontakt, Dommer/bane/kampoppsett)
 • Styremedlem (Rekrutteringsansvarlig/fotballskoleleder) 
 • Styremedlem (Drift kiosk/dugander/karusell/kontakt anleggsgruppe)
 • Kioskansvarlig fotball 
 • Kioskansvarlig fotball
 • 3 personer til anleggsgruppe
 • 2 personer til valgkomitè for fotballen