Saksliste årsmøte 2017

1. Åpning/konstituering

2. Årsberetning

3. Regnskap

4. Innkomne forslag

4.1 Bytte av klubbnavn.

5. Fastsetting av medlemskontingent

5.1 Forslag til ny medlemskontigent 350.-

6. Budsjett

7. Valg

8. Avslutning

Se vedlagt dokumenter til årsmøte under.

Sted og tid

Haga Samfundshus, Torsdag  23. mars  2017 kl 19.00.