Onsdag den 26.april var det oppstart av turkartprosjektet i Rådhuset på Årnes. Her møtte frivillige fra Haga IF og frivillige fra Auli sammen med mange andre frivillige ildsjeler fra Nes.

I samarbeid med frivillige lag og foreninger i Nes skal kommunen, ved Frivilligsentralen fornye og oppdatere turkartet for Nes kommune. Kommunen er delt opp i 8 roder og Haga IF har tatt på seg å koordinere roden for Haga og Auli. Men dette prosjektet kommer ikke i havn uten samarbeid med flere lokale organisasjoner og frivillige.

I løpet av sommeren 2017 skal de eksisterende tur-rutene i kartet registreres og merkes på nytt og eventuelle nye ruter legges inn. Her trenger vi frivillige til å ta med seg en av våre GPS`r og gå rutene i vårt nærområde, merke med maling og sjekke tilstand på stier og ruter. Samtidig trenger vi også noen som kan være med å reparere og rydde stier, skilt o.l der det skulle være behov.
Resultatet av dette arbeidet skal trykkes i et nytt turkart for Nes og et eget digitalt turkart for pc og mobil vil også lanseres.

Vi holder møte for å gå igjennom alt det praktiske om prosjektet, opplæring og gjennomgang av det tekniske vedrørende GPS, fordele ruter og finne eventuelle nye ruter som bør inn i det nye kartet fra vårt nærområde. 
Dette frivillige arbeidet passer for alle!

Vel møtt den 3.mai klokken 19.00.Møtet holdes på Haga stadion.

For spørsmål eller andre henvendelser vedrørende prosjektet ta kontakt på t.hakons1@gmail.com