Vi leker oss i gymsalen på Auli skole onsdager fra kl. 17.00-18.00 og starter første onsdag etter høstferien. Husk innesko og vannflaske!

Veronica Mørk Markussen og Anita Torp ønsker alle 2012 barn velkommen! 

Gruppens Facebook side