Raumnes publiserer i morgen lørdag 14.oktober en oppsummering av innholdet i møtet ,der hovedbudskapet er at alle parter, hhv. Nes kommune og Haga IF ved deres medlemmer går for hall. Kommunen referer til at de er positive for hall på Auli, det samme som de signaliserte i mai i år.

Nå må Haga IF reflektere over opplysningene og innvendingene som har kommet fra Nes kommune, og gjøre alt for å snu minuser til plusser for å lykkes fullt ut. Derfor blir det et styringsgruppemøte, der også prosjektleder informerer og oppdaterer status for hallgruppa. Det innkalles til møte til uka, antagelig i starten av uka. Dermed blir det en demokratisk prosess. Styringsgruppa til hall på Auli består av styremedlemmer fra Haga IF (seks personer). Det er tidligere bestemt at lederne av hhv. håndball- og fotballgruppa ikke er en del av styringsgruppa.

Det er viktig at entusiasmen fortsetter, det er prisverdig. Viser for øvrig til morgendagens utgave av Raumnes.

--
- Egil, leder av Haga IF -