Hovedstyret har kontinuerlig jobbet for å realisere en idrettshall på Auli for Haga IF sine medlemmer, og til det beste for denne delen av bygda. Tiden er «overmoden» for å få på plass hall og den avgåtte hallgruppa har gjort mye bra som må videreføres.

I mellomtiden har hovedstyret jobbet med få konstituert en ny hallgruppe som er villige til å gjøre en innsats for å bidra til å realisere hallplanene. Undertegnede har påtatt seg ansvaret som leder av den nye hallgruppa.

Jeg har fått med meg personer som har god kunnskap om byggeprosjekter og økonomi. Med kommunen som veileder og samarbeidspartner, satser vi på at prosjektet blir ivaretatt på en god måte. Vi har stor tro på at en hall på Auli er mulig å realisere, men først må vi få rammene på plass. Deretter kan prosjektet gjøre sitt til at for å få mest mulig av krav og ønsker innenfor disse rammene. På den måten får Haga IF en brukervennlig hall for klubbens medlemmer og lokalbefolkningen.

Det jobbes nå med å få totaloversikt av prosjektet og status per i dag. Når vi har fått denne oversikten kan vi ta de riktige stegene videre imot en svært etterlengtet hall. Det er mye å gå igjennom, og ikke minst er det mange fallgruver. Derfor er det godt å ha kompetansepersoner med seg når vi skal vurdere risiko opp mot ønsker kontinuerlig og hele veien, samtidig som viktige kvalitetskrav må på plass innenfor de kostnadsrammene vi har.

Til alle som har gjort, og gjør en jobb for at Haga IF sine medlemmer skal ha et sportslig tilbud hver eneste dag. Stå på! Hallen vi alle drømmer om, er på vei!

Med sportslig hilsen

Odd Eugen Wollberg
leder av hallgruppen i 
Haga IF