Saker:

1) Salg av tomt til Haga Samfundshus
2) Valg av to nye styremedlemmer og èn vararepresentant til Hovedstyret

Vel møtt!

Styret i Haga IF