Hjulene i fotballen ruller og går. Dette er ene og alene fordi foreldre, foresatte og aktive medlemmer er med å drifte fotballgruppen. Disse menneskene gjør en fantastisk viktig jobb for klubben vår. Utallige timer blir brukt på frivillig arbeid hvert år. Enkelte har vært med som frivillig i mange mange år, noen i flere tiår! Dette må jo være fordi det er et givende arbeid??
Som frivillig i fotballen får man være med å påvirke, det er veldig sosialt og ikke minst givende. 


Styret i fotballgruppen er NESTEN fullt besatt, men vi mangler to personer. Et styremedlem med ansvar for rekruttering og web og et styremedlem med ansvar for kiosken på Haga stadion.

Styremedlem med ansvar for rekruttering og web.
Som ansvarlig for rekruttering og web er du med på styremøtene i fotballen og har stemmerett på alle saker på lik linje med de andre i styret. I tillegg har du ditt ansvarsområde med rekruttering ved å formidle infoskriv om oppstart og organisering av de første treningene for 5 og 6-åringene. Du holder foreldremøte for foreldrene til de nye 5-6 åringene og holder oversikt og videreformidler info om kursene som Akershus fotballkrets tilbyr til trenere i klubben. I er du webansvarlig for fotballen. Du bistår trenere og andre i fotballen med publisering og lignende på klubbens hjemmeside.

Styremedlem med ansvar for kiosken på Haga stadion.
På lik linje med de andre styremedlemmene er du med på styremøtene og har stemmerett i alle saker som fotballstyret behandler. Som kioskansvarlig er det du som bestiller varer til kiosken, fordeler kioskansvaret utover fotballens lag via dugnad og sørger for at kiosken driftes slik at de unge sultne og tørste fotballspillerne som er innom stadion for kjøpt seg noe å bite i eller drikke på.

Kunne du tenke deg å bidra i fotballstyret?

Ta kontakt med en av oss i valgkomiteen. Vi skal legge frem en innstilling på årsmøte den 22.mars og håper å ha ditt navn på blokka!!

mvh
Eva Myrvang - tlf. 95 96 20 37
Yvonne Vestby - tlf. 99 47 85 46
Thomas E. Håkonsen - tlf. 911 94 522