Årsmøte i Haga IF ble avholdt på Haga Samfundshus 22. mars 2018. Se eget referat.