Tid

Torsdag 21. mars 2019 kl 19.00.

Sted

OBS! OBS! Årsmøtet avholdes på Haga Samfundshus.

Saksliste årsmøte for 2018

  1. Åpning/konstituering
  2. Årsberetning
  3. Regnskap
  4. Innkomne forslag
  5. Fastsetting av medlemskontingent
  6. Budsjett
  7. Valg
  8. Avslutning

Frist innsending av saker

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må sendes styret innen 7. mars 2018.

Dokumentene til årsmøte vil være tilgjengelige på vår hjemmeside ca 14 dager før.

Dokumenter til årsmøte

Vedlagt under ca. 14 dager før årsmøte