Hovedstyret

Ett styremedlem med ansvarsområde som sekretær.
- Ansvar for innkallinger samt skrive referater fra hovedstyrets styremøter.

Ett styremedlem med ansvarsområde sponsor og markedsføring
- Vedlikehold av våre sponsorer samt skaffe mulige sponsorer
- Praktisk arbeid med f.eks sende filer til trykking av skilt eller annet.
- Ha oversikten over sponsorarbeidet, i samarbeid med kasserer og resten av styret

Ett styremedlem med ansvarsområde IT/økonomi
- Være superbruker på klubbens hjemmeside
- Det er en stadig utvikling i digitalisering av medlemsregistrering for klubben. Her trenger vi noen som kan være superbruker og hjelpe andre i klubben med de systemene/løsningene klubben velger å bruke.

I 2017 ble det avholdt 14 styremøter. (Grunnen til det høye antallet skyldes hall-saken)
I 2016 ble det avholdt 7 styremøter.

Håndballgruppa

Ett styremedlem med materialforvalteransvar
-Ansvaret for at lagene får det materiellet de trenger.

I 2017 ble det avholdt 12 styremøter i håndballen.
I 2016 ble det avholdt 8 styremøter.

Fotballgruppa

En leder
- Lede fotballgruppa
- lede styremøter
- fotballgruppas kontakt mot hovedstyret.

Ett styremedlem med ansvar som dommerkontakt.
- Løpende oppfølging av klubbens dommere, oppstart av sesong samt arrangere avslutning ved endt sesong.
- Sørge for at nye dommere får kurs og eksisterende dommere kurses videre ved ønske/behov
- lage dommer-oppsett og holde dette løpende oppdatert på klubbens hjemmesider.

Ett styremedlem med ansvar for fotballskolen
- Lede forberedelsene, gjennomføringen og evaluering av fotballskolen
- rekruttere instruktører
- rekruttere frivillige medhjelpere
- holde oversikt over påmeldinger

Styremedlem med materialforvalteransvar
- Stå ansvarlig for innkjøp av utstyr og materiell til fotballgruppa.

I 2017 avholdt fotballgruppa 8 styremøter og 1 lagledermøte.
I 2016 avholdt fotballgruppa 7 styremøter og 2 lagledermøter.

Det er viktig å presisere at ansvarsområdene ikke er endelige og ofte endres og fordeles innad i styrene etter medlemmenes ønsker.

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. (Ha betalt medlemskontingent).

Ta kontakt med en av oss i valgkomiteen hvis du kan bidra eller lurer på noe angående vervene og valget.

Med vennlig hilsen
Yvonne Vestby - yvonnevestby(AT)yahoo.com
Eva Myrvang - myr-ja(AT)online.no
Thomas Håkonsen - t.hakons1(AT)gmail.com

HUSK: Det blir bedre hvis ALLE bidrar LITT, enn at FÅ må bidra MYE! :-)