Pris kun 600,- som inkluderer sekk, t-skjorte, fotball og lunsj alle dager Søskenmoderasjon: 400,- for barn nr 2, 3 osv
Egne keepertreninger hver økt ledet av FUVOs keepere og keepertrenere. Egne jentegrupper hvor øktene er ledet av spillere fra Jenter og damelag.
Instruktører på fotballskolen er blant annet spillere fra FUVO menn senior, kvinner senior, Gutter 19 år og Jenter 15 år.

Påmelding:
Påmelding vil foregå per mail. Her skal følgende være med:
fullt navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer til foresatt. Påmelding sendes til: post@fuvo.no

Påmeldingen er gyldig fra påmeldingsavgiften er betalt! Innbetales til kontonr 1271.06.59999 eller Vipps 100409. Merk innbetalingen med navn.