1. Åpning/konstituering  

Leder Egil Hauge ønsket velkommen.

Egil Hauge ble foreslått og ble valgt som dirigent.

Bente Kværnes ble foreslått og valgt som referent.

 

Dirigent orienterer om forretningsorden, godkjent

 

Undertegne protokoll:   Torild Støverud og Dag Håvard Skogholt

 

Tellekorps: Åshild Skogholt og Hilde Terjesen

 

     

Det var 12 stemmeberettigede til stede

      Det var 1 æresmedlemmer til stede.

 

      Innkalling ble godkjent.

      Saksliste ble godkjent.

      Fremmøtte stemmeberettigede representanter 12

           

 

 

 

  • Valg

 

Valgkomiteens innstilling ble gjennomgått. 

De som kan velges lovlig, velges.  Personer i uthevet skrift er valgbare på ekstraordinært årsmøte (de andre ble valgt under ordinært årsmøte)

 

VALGKOMITEENS INNSTILLING            EKSTRAORDINÆRTÅRSMØTE HAGA IF 05.06.2019

 

Styret:

Leder:                                                Egil Hauge                         Gjenvalg (Nytt i år; velges for 2 år)              

Nestleder:                                        Roy Svartangen               Ikke på valg (1 år igjen)                

Styremedlem:                                  Christine Hope                 Ikke på valg (1 år igjen)                

Styremedlem:                                 Daniel Sørensen              Ny 2 år                                                            

Styremedlem:                                  Dag Tørnby                       Gjenvalg 2 år                                  

Styremedlem:                                 Hanne Stavik                   Ny 2 år                                                            

Varamedlem 1:                               Hilde Terjesen                  Ny 2 år                                                            

Varamedlem 2:                               Espen Høyer                     Ikke på valg (1 år igjen)                

 

Revisorer

Revisor 1:                                         Christina Ring                   Gjenvalg 2 år

Revisor 2:                                         Kristin Andresen              Gjenvalg 2 år

 

Fotballgruppe

Leder:                                               Hanne Lindsveen            Ny (1 år)                                                         

Nestleder:                                        Thomas E.Håkonsen      Ny 2 år 

Styremedlem:                                  Ida Grasmo                       Ny 2 år                                                            

Styremedlem:                                  Svein Qvigstad                 Ikke på valg (1 år igjen)                

Styremedlem:                                  Jonas W. Vestlie               Ikke på valg (1 år igjen)                

Styremedlem:                                 Hilde Terjesen                 Ny 2 år 
                                                          

Håndballgruppe

Leder:                                                Per Rune Holmøy            Gjenvalg (1 år)                               

Nestleder:                                        Marianne D.Sandbakk    Gjenvalg 2 år                   

Styremedlem:                                 Kathrine Sandnes            Gjenvalg 2 år                                                 

Styremedlem:                                  Thomas Holmøy              Ny 2 år                                             

Styremedlem:                                  Siv Mona Holmøy            Ny (1 år igjen)*                              

Styremedlem:                                Kate Nørve                        Ikke på valg (1 år igjen)                
Styremedlem**:                             Kristine Sofiedal              Ny 2 år                                                            

 

* Ett styremedlem avsluttet midt i sin periode og må erstattes.

**Hånballgruppa utvider styret med 1 person.

                                                          

Allidrettsgruppe:                            Administreres av hovedstyret.

 

Friidrettskomitè/vinterkarusell:
Hanne Stavik og Petter Kildal

Representanter til årsmøtet i Nes Idrettsråd

Styret representerer Haga IF i Nes Idrettsråds årsmøte med det antall representanter som medlemstallet tillater.

 

Representanter til ting i overordnet organisasjonsledd

Hovedstyret gis fullmakt til å oppnevne delegater til aktuelle ting.

 

Valgkomitè:                                                  

Medlem: Eva Anette Myrvang                   (ipv)                                                                                              

Medlem: Yvonne Vestby                            (ipv)
Medlem: Torill Støverud                             (2 år)

 

Anleggskomité
Jan Grønlund
Knut Støverud

Dag Bråthen
Svein Qvigstad
Lars Erik Ottershagen
Odd Vinje


Haga IFs representant i Nes Skianlegg:

Knut Støverud

Hallkomité
Tore Nilsen
Erik Heiberg
Odd Arne Valberg
Dag Tørnby

Løypekomité

Jan Erik Kaspersen
Ronny Skogholt
Vidar Halvorsen
Knut Nyhus
Bjørn Westby

Knut Støverud
Lars Erik Ottershagen

 

 

 

           

 

Vedtak:            Innstilling vedtatt.

 

 

  • Avslutning

 

Møtet hevet kl. 19.24

 

Åshild Skogholt takket for at Thomas Håkonsen påtok seg å lede fotballskolen i år.

 

 

Følgende stemmeberettigede medlemmer var til stede på årsmøtet:

¨      Dag Håvard Skogholt

¨      Åshild Skogholt

¨      Hilde Terjesen

¨      Thomas Håkonsen

¨      Egil Hauge

¨      Hanne Stavik

¨      Daniel Sørensen

¨      Dag Tørnby

¨      Torild Støverud

¨      Knut Støverud

¨      Christina Hope

¨      Roy Svartangen

 

 

 

 

Haga, 5. Juni 2019

 

 

 

 

       Leder                                                        Møteleder

 

 

 

____________________                              _______________________

   Egil Hauge                                                     Egil Hauge

 

 

 

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________                                  _______________________

                                                                                               

Dag Håvard Skogholt                                           Torild Støverud