Nes kommune/Fylkesmannen og fotavtrykket av hallen

Kommunen har ikke fattet endelig vedtak på fotavtrykket av henholdsvis skole og hall på Auli. Fylkesmannen har også uttalt seg, og viser her til at deler av planområdet omfatter arealer avsatt til friområder. Instansen understreker at det ved omdisponering av lekeområder skal det skaffes   en fullverdig erstatning. Det foregår også en utredning og vurdering i regi av Nes kommune på tilstrekkelig kapasitet, trafikksikkerhet, plassering av parkeringsplasser, vannarbeider, brannkrav med mere.

Reguleringsplanen for området skal ut på høring, slik at blant annet fotavtrykket på skole og hall blir ivaretatt på en ryddig, bærekraftig og forskriftsmessig måte for fremtiden. Dette betyr at hallprosjektet forsinkes ytterligere og de sterke forventningene til medlemmene og styret i Haga IF samt lokalbefolkningen, om ferdigstilt hall på Auli i desember 2020 ikke kan innfris. Dette beklager vi meget sterkt.

Nes kommune og interkommunalt samarbeid

I forbindelse med forhandlinger om grensejustering Auli/Rånåsfoss har Haga IF spilt inn til Nes kommune ved rådmannen å få til et interkommunalt samarbeid.

Nes kommune/Haga IF

Det er helt nødvendig at hall har beliggenhet inntil skoleområde for å få nødvendige leieinntekter på dagtid.

Haga IF/anbudsprosess

Anleggsgruppa i klubben er klare for utarbeidelse av anbudsgrunnlag. Anbudskonkurranse starter når klubben får klarsignal fra kommunen om at fotavtrykket er på plass.

Drift og utvikling av hallen

Her vil håndballgruppa og andre nye grupper innkalles og involveres for å bygge opp eieforhold samt legge til rette for drift av hallen. Nye idrettsgrener inn i de to planlagte aktivitetshallene kan være cheerleading, taekwondo, innebandy osv.

Samarbeidspartnere

Haga IF er i dialog med vår hovedsponsor Blaker Sparebank og vil også følge opp COOP Extra og Block Watne i neste omgang.  

Politisk støtte

Vi er trygge på full politisk støtte i kommunen.   

Egenkapital

Haga IF har en avtale om opsjon på kjøp av eiendommen ved Haga Samfundshus. Nes kommune har gitt idrettslaget klarsignal, men Fylkesmannen har påklaget vedtaket. Det er viktig for idrettslaget å kunne selge eiendommen for å få inn midler til hallen. 

Hva fylkesmannens innsigelse medfører av forsinkelse er ukjent.

Framdrift

Haga IF får ikke startet anbudskonkurranse før utredning om fotavtrykk er på plass og reguleringsplanen er godkjent. Klubben kommer med oppdatert informasjon når vi får tilbakemeldinger om resultat av reguleringsplan for skoleområdet fra Nes kommune. Dette kan medføre forsinkelser på prosjektet