Det var påmeldt nesten 80 lag, og det ble spilt ca. 120 kamper fordelt på 10 3er baner. Arrangementet ble gjennomført fra 10-16, og lagene var delt opp i 2 tidspuljer.

Et slik arrangement krever mye organisering, og Haga IF er ikke av de største idrettslagene, men med god hjelp og innsats fra fotballgruppa, det lokale bygdekvinnelaget og øvrige ildsjeler, dro vi et vellykket arrangement i havn. 

Oppgavene besto blant annet av parkering av ca. 500 biler, bemanne kiosk, grille utallige hamburgere og pølser + å steke opp mot 40 liter vaffelrøre :-)

Vi hadde også ca. 20 dommere i sving, og selvsagt jentedommere til jentekampene :-) Premieutdeling er alltid en høydare, og ca. 400 medaljer ble delt ut til veldig fornøyde barn :-)

Maskotten vår Elgbert - Kongen av Haga var også et populært innslag/besøk hos barna.

Vi vil også takke våre flotte sponsorer for deres bidrag til arrangementet, ikke minst produksjonen av flott sponsorvegg