Temaer som er i fokus på informasjonsmøtet blir blant annet;

  • Alternative plasseringer av hallen, der det blant annet tas hensyn til skolens behov og reservevannledningen til vannverket.
  • Løsningsforslag til trafikkavvikling, ankomst og parkering.
  • .Haga IF har klart et estimat på kostnader av å bygge hall, driftsbudsjett og grovskisse    av  hallen. Også må politikerne behandle saken.

VIS ENGASJEMENT OG INTERESSE FOR DET SOM SKJER I LOKALOMRÅDET -          

DET ANSES SOM EKSTREMT VIKTIG Å STILLE OPP - VELKOMMEN!