Det er et stort behov for hallkapasitet i søndre delen av Nes kommune. I dag må barn og voksne kjøres til Neskollen og Årnes. Alle kjenner til at det er underdekning på halltid i kommunen. Dette ønsker vi å gjøre noe med. Nemlig bygge en fremtidsrettet hall som kan benyttes både av skole, idrettslaget og nærmiljø.

Det kom innspill på møte angående alternativ 3 for plassering av hall, at "Morderbakken" ikke må røres.