Det er i år ny løype. Det benyttes nytt gangfelt mellom Haga Stadion og Kiwi på Auli.
Løypa er tur/retur løype som går fra Stadionen, igjennom Nybergvegen og som fortsetter på Øvre Hagaveg, til Hagavegen, videre til Aulivegen og som vender ved grusgangfeltet ved Kiwi på Aul