Siden 1973 har Vinterkarusellen blitt avholdt på Haga. Ny løype ble tatt i bruk i år og den gikk på gang- og sykkelveien fra stadion til Tandbergvegen på Auli og tilbake. Det var tørt og fint i løypa da det ikke var noe snø. 

Stor takk til alle som var med å arrangere.