Vi henviser til reglene fra NIF og FHI om utsettelse på grunn av Korona viruset.