Årsmøtet til Haga IF utsettes også, vi kommer tilbake til ny beramming av dette.
 
Se for øvrig informasjon om Corona viruset Norges Idrettsforbunds nettsider på linken:
 
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/
 
Med vennlig hilsen
Hovedstyret Haga IF