Hvis du ikke har benyttet Teams tidligere, vil du finne et vedlegg lenger ned på siden med "oppskrift" for hvordan du skal innstallere dette på din PC/telefon.

Årsmøte dokumentene er lagt ut på hjemmesiden vår tidligere og du vil finne dem lenger ned på siden.

Vi håper mange blir med oss i det første digitale årsmøte i Haga IF`s historie.