Nasjonale regler:

 

  • Nasjonalt skjenkestopp på alle serveringsstedet ved midnatt og stans på innslipp av nye personer på serveringssteder med skjenkebevilling etter kl.
  • Maks 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler
  • Maks 50 deltakere på offentlige arrangement med faste sitteplasser, hvor det ikke er fastmonterte
  • Maks 200 deltakere på offentlig arrangement på et innendørs offentlig sted som har fastmonterte

 

Oversikt over alle nasjonale tiltak, samt informasjon om reiser og karantene:

https://www.helsenorge.no/koronavirus/nye-koronatiltak-fra-5-november/

 

Lokale regler fra 11. november:

 

  • Reisende med kollektivtransport skal bruke munnbind. Dette gjelder også i taxi, taxikø og på stasjonsområder.

NB! Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind

  • All organisert breddeidrett for voksne, som innebærer nærkontakt, inne og ute, forbys inntil videre

NB! Unntatt er satsningslag på toppidrettsnivå, der stans i felles treninger vil medføre uforholdsmessige konsekvenser. Unntaket forutsetter vurdering og godkjenning av kommuneoverlegen, for det enkelte lag.

  • Det er ikke tillatt å arrangere kamper, cuper og stevner for barn og unge i idretter med nærkontakt.

NB! Barne- og ungdomsidretten kan fortsette å arrangere trening

 

 

Les hele forskriften: https://www.nes.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og- organisasjon/koronavirus/

 

 

Sammen, på avstand med kaldt hode og varmt hjerte