Vi tilbyr derfor ungdom i denne aldersgruppen å benytte klubbhuset på Haga Stadion når dere vil mellom klokken 17 og 21 på alle dager i uka.

Dere kan bruke lokalitetene til egne aktiviteter, til førstehjelpskurs

i regi av idrettslaget, til lederkurs osv.

Ungdom som ønsker å delta i trenerkurs og dommerkurs kan også søke om støtte av Haga IF til dette.

Ungdomsgruppa kan i tillegg få i oppgave å vedlikeholde isbane som ønskes i første omgang å være i drift mellom januar og mars 2021..

NB! Smittevernregler/COVID 19 må overholdes.

Kontakt:

Egil Hauge, mobil 977 37 574

Lars Erik Ottershagen, mobil 928 21 685

Roy Svartangen, mobil 406 31 116