Styret i fotballgruppa vil takke alle som stilte opp og bidra til ny oppmøterekord på årets dugnad.
51 personer, både foreldre og spillere fra alle lag i Haga bidro med til sammen nesten 140 dugnadstimer i løpet av formiddagen/dagen søndag den 3.januar.

Vi vil også takke fotballgruppas trofaste sponsor Coop Xtra v/ Håvard Andersen.