Vanlige årsmøtesaker.

I forbindelse med bygging av hall på Auli inneholder budsjettet bruk av kr. 100.000,- til aksjekapital i selskapet Blaker Sparebank Arena AS. Dette selskapet skal stiftes og skal stå for bygging av hall på Auli. Årsmøte må godkjenne bruken av disse midlene.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes skriftlig til egil.hauge@gmail.com senest 10. februar 2021.

Ved forbud mot samling av mange personer vil møtet foregå på nett. Oppdatering skjer på vår hjemmeside www.haga-if.no

Styret