Tidligere år er det blitt arrangengert prøve-treninger for 5-6 åringer, men de siste årene har Haga IF vært veldig heldige med ivrige foreldre som på eget initiativ har startet aktivitet for "sine kull".

For å kunne tilby håndball- og fotballaktivitet for skolestarterne på Framtun og Auli er vi avhengig av foreldreinvolvering. 

Pga korona-situasjonen har det vært utfordrende å planlegge å sette i gang, men vi vil forsøke å få til prøvetreninger i løpet av våren.

De siste årene har de yngste lagene delt året i to, med håndball fra høstferie-påske og fotball i sommerhalvåret. Dette for at de små skal få prøve seg i begge idrettene.

Har du lyst til å være med å bidra for at vi får et tilbud til 5-6 åringene, ta kontakt med oss i fotball- eller håndballstyret.

Håndballstyret:
Per Rune Holmøy
Tlf: 406 48 944
pholmoe@online.no

Fotballstyret:
Silje Myrdal
tlf: 98 40 70 91
silje_myrdal@hotmail.com