Det gror godt i Haga fotball om dagen. Flere og flere av de yngre barna i barnefotballen ønsker å spille fotball og i Haga har vi i dag lag for 6, 7, 8, 9 og 10 åringene.I noen årskull er det også flere lag. For å kunne tilby fotballaktivitet i Haga er vi avhengig av deltakelse fra foreldre, som trenere og lagledere. For å sikre så god oppfølging som mulig til alle lag trenger vi også en laglederkontakt som skal fungere som et bindeledd mellom styret og alle laglederne i Haga. Vi er i dag 7 representanter i fotballstyret, men vi trenger enda flere som kan bidra.

Oppgavene til en laglederkontakt vil blant annet være:

  • Være lagledernes kontaktperson til fotballstyret.
  • Inkalle og gjennomføre ett lagledermøte før hver sesong.
  • Følge opp spillelister hos alle lag og registrere spillere, lagledere og trenere i FIKS (Fotballens informasjon- og kommunikasjonssystem)
  • Ved behov, bistå laglederne i deres oppgaver.
  • Delta på fotballgruppas styremøter. Ca 6 møter i året.

 

Kunne du tenke deg å bidra? Ta kontakt med nestleder i fotballstyret, Thomas Ekman Håkonsen på telefon 911 94 522, eller direkte til medlem i valgkomiteen, Eva Myrvang tlf 959 62 037.