For 22. året på rad skal Haga IF arrangere Tine fotballskole. Vi håper vi i 2021 igjen kan få arrangere fotballskolen over 4 dager som tidligere.
Det er et krevende arbeid å arrangere fotballskolen, og mye av arbeidet ligger i forberedelsene av selve fotballskoledagene. Instruktører skal rekrutteres og opplæres, påmelding og informasjon skal publiseres, påmelding skal administreres og informasjon til foreldre og spillere skal formidles. I tillegg skal vakt- og dugnadslister lages og sendes ut. Heldigvis er vi heldige å ha mange frivillige som bidrar på selve gjennomføringen av fotballskolen, og Haga har også en egen ansvarlig fotballskoleleder som står for gjennomføring av dagene.

Kunne du tenke deg å bli med å hjelpe til med det administrative i forkant av fotballskolen 2021? I samarbeid med fotballskolelederen blir dine oppgaver blant annet:

  • Promotere fotballskolen i Haga IFs kanaler på nett. 
  • Administrere påmeldinger på digital påmeldingsside (superinvite.no
  • Formidle informasjon ut til foreldre og spillere som er påmeldt.
  • Sette opp vaktlister/dugnadslister.

Har du mulighet og ønske om å delta på selve gjennomføring av fotballskolen er du selvfølgelig hjertelig velkommen til det også, men det er å avhjelpe i forkant av fotballskolen som er behovet.

Ta kontakt med fotballskoleleder Thomas E. Håkonsen, enten på mail tine.fotballskole@haga-if.no, eller på telefon 911 94 522.