Det betyr blant annet stengte butikker, treningssenter, svømmehall, bibliotek, kino og serveringssteder. Årsaken er at smitten er økende i fylket.

Høie opplyste under pressekonferansen at det blir tillatt med utendørs idretts og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og at det er mulig å holde minst to meters avstand og alle deltakerne kommer fra samme kommune.

Les mer om dette på regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-strenge-regionale-tiltak-i-hele-viken/id2838828/

 

Det vil gjøres en ny vurdering innen tiltakene løper ut den 11. april.