Bakgrunnen for dette er at Haga IF ønsker å være en inkluderende idrettsforening.
Hovedstyret ble informert om dilemma ved å ha hvite shortser for jentene.
Haga idrettsforening ønsker ikke utdybe hva dette går i, men vi ville imøtekomme dette.

Haga idrettsforening hadde en avstemning ved et styremøte i fjor og det ble da vedtatt. Vi hadde en ny runde på styremøte 24.03.21 om dette. Vi tok en ny avstemning og dette ble enstemmig vedtatt.

Det blir en glidene overgang, men av nye drakter så vil det være svart shorts som gjelder.

Ved spørsmål ta kontakt med hovedstyret leder@haga-if.no