Haga IF forholder seg til at fotballkamper (også for barn/ungdom) mellom lag fra forskjellige kommuner inntil videre ikke kan gjennomføres.
 
Smittenivået i Nes kommune tilsvarer nå grunnlag for en regional plassering i kapittel 5 B eller 5 C om forsterkede smitteverntiltak i nasjonal forskrift om smitteverntiltak ved Korona-utbrudd (Covid-19 forskriften).
 
Nes kommune ligger på nåværende tidspunkt høyere i smittetall enn nabokommuner som er plassert i disse kapitlene. Det er nå også viktig å begrense aktivitet mellom kommunene.
 
Nasjonale tiltak/Covid 19 forteller oss at arrangementer som samler flere personer fra flere kommuner bør utsettes eller avlyses Dersom barn og unge trener/øver med et lag, en forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/foreningen så lenge smittesituasjonentillater det. Og for tiden gjør det ikke det.
 
Hovedstyret
13.mai 2021